Başlangıç

PostHeaderIcon HOŞGELDİNİZ

 

HOŞGELDİNİZ

 Böyle bir web sitesi hazırlayabilmek için üç senedir çalışıyordum. Amacım, daha sağlıklı bir yaşam için, edindiğim tecrübeleri sizinle paylaşmak…

Son otuz yılım, aralıksız, Doğu Tıbbı ile ilgili bilgilerimi ve tecrübelerimi geliştirmek için yaptığım çalışmalar ve çabalarla geçti. Ve sonra istedim ki bunu sizinle paylaşayım. Çünkü paylaşılmayan bilgi doğulu bilgelerin deyimiyle ‘sinede yüktür’

Bu sitede, yıllar süren bir çaba neticesinde öğrendiğim ve topladığım bilgileri sizlere sunmak ve sizinle paylaşmak istedim. Gerçi henüz yazılacak çok şey var. Bilgiler ve konu başlıkları eksik ve yetersiz. Bu biraz da benim Türkçemin eksikliğinden kaynaklanıyor. Türkçemi tamamlayıp öyle yazmak gerekirdi ama gördüm ki bu konularda Türkçe’de çok az metin var. O yüzden bir an önce sizlerle paylaşmak istedim.

Şimdilik ayurveda, yoga ve geleneksel Çin tıbbı hakkında yazılar bulacaksınız. İlerde siteyi daha da zenginleştireceğiz. Umarım bu yazılar merak uyandırır ve bu alana ilgi duyanları, konu üzerinde çalışmaya sevk eder. Çünkü geleneksel çın tıbbı bir umman ve Türkçe’de henüz çok az bilgi var.

İnsanoğlunun bu tür bilgilere nasıl sahip olduğunu anlamakta bugün de zorlanıyoruz. Kökleri dört bin yıl önceye kadar uzanan bu bilgiler oluşmuş tam bilemiyoruz.

İlk bakışta doğu tıbbı bir ilim olarak son derece basit görünebilir ama inanın ki böyle değildir. O yüzden de modern tıp, bu konuda hala doyurucu ve düzgün bir açıklama yapamamıştır. Esasında modern tıbbın Çin tıbbını tam anlamasını da beklemek mümkün değil. Çünkü hem felsefeleri hem de sistemleri birine aykırı. Uzun süre Doğu tıbbını yok sayması, modern tıbbı bir yere götürmemiştir ve sonunda onu “alternatif tıp” ismi altında da olsa kabul etmek zorunda kalmıştır.

Bugün ise dünya yeniden sade ve saf hayatı arıyor ve eski bilgileri daha çok ihtiyaç duyuyor. Biz de bu vesile ile okurlarımıza doğru bilgiyi aktarmak ve onları bilgilendirmek amacıyla böyle bir çabanın içine girdik. Bu sitenin yapımında ve hayata geçirilmesinde emeği geçen insanları anmayı bir borç biliyorum:

Eşim Stela Yankova
İş adamı Tevfik Günday
İş adamı Fahrettin Tivnikli
Hocam Prof. Ahmed Yüksel Özemre
Arkadaşım Arif Demirer
Talebem Dr. Gerçek Çamur

‘’Fakire’’ yardım ettiğiniz için teşekkür ederim. Sizin yardımınızla benim hayal ettiğim bir fikir hayat buldu.
                                                           Doğu Tıp Bilimleri Uzmanı Vladimir Uzun

 

Last Updated (Wednesday, 14 October 2009 05:00)

 

PostHeaderIcon Ayurveda

                                    

Ayurveda  

  

Uzun Yaşam Bilgisi (Bilimi) 

 

"Onların, yazarın adını taşıtan böyle bir kitabı var ki, tüm tıbbi kitaplarından en önemlisi sayılır - ‘Çakara’. Son dvaparayuga  Çakara’nın rişi? olduğuna inanıyorlar; ismi Agnivesha idi . "

 Abu Reyhan Biruni ‘Hindistan’ (X yüzyıl)  

       Sanskritçe’den uzun yaşam bilimi (uzun yıllar yaşama bilimi) olarak tercüme edilen “ayürved’in” ortaya çıkışı Veda metinlerinin yaygınlaştığı dönemde gerçekleşmiştir. Veda metinlerinin varlığı yeniçağdan 1500–1200 yıl öncesine dayanır. Bilim adamlarına göre, Ariya kabilelerinin Hint yarımadasını istila etmeleri sonucu bu bölgeye gelenler, kendileri ile birlikte Veda kutsal kitabını ve  “Veda” olan yeni Vedazm dinini getirmiş ve yaygınlaştırmışlardır.Veda metinlerinin kökeni sorusu gizemini hala korumaktadır. Halk arasında ağızdan ağza, nesilden nesle geçerek öğrenilmiş ve böylece bir gelenek haline gelerek yayılmış ve insanlar bu metinleri üzerinde her hangi bir değişiklik yapmaksızın ezberlemeye başlamış olmalıdırlar. Bu durumu 18. asırda Hint yarımadasında Veda’ların belirli metinlerini ezber bilen insanlar ile karşılaştıklarını eserlerinde anlatan İngiliz yazarlarının anıları da kanıtlamaktadır.

Last Updated (Thursday, 30 April 2009 17:28)

Read more...

 

PostHeaderIcon Yoga

  Yoga

Yoga şuurun hareketsiz hale getirilme metodu.      

                                 Yoga-Sutra” Patandjali

 Hint uygarlığının kendine has karakteristik özelliklerinden biri, hiç kuşkusuz yogadır. Yoga konusu ile ilgili o kadar çelişkili yazılar yazılmış ve çelişkili şeyler söylenmiştir ki içlerindeki yanlış bilgiler ayıklandığında geriye kalan doğru bilgiler de çok azdır. Biz burada “Yoga Nedir ?” sorusuna cevap vermeye çalışacağız. Hindistan felsefesinin tüm Ortodokssal sistemleri ve dinî ibadetleri üç ana hususu birleştiriler:  
  •     Nefsin reenkarnasyonu veya hicreti
  •     Dharma veya kendi görevini yerine getirme          
  •     Karma veya kanuna tabi olma
Hindistan’ın altı Ortodokssal felsefe sisteminin birisinde mevcut olan bu üç ana unsur yogaya katılarak onunla bütünleşmektedirler ve aslında bu durum Brahmanizmin bir mezhebini oluşturmaktadır. Dolayısıyla yoga aynı zamanda bir dindir.

Last Updated (Thursday, 30 April 2009 18:46)

Read more...

 

PostHeaderIcon Çin felsefesi

Mitolojiye göre; Çin’de eski çağlarda “Üç hükümdar ve beş İmparator ” adı verilen dönemde, M.Ö 2852 – 2737 yılları arasını Fu Si adlı bir hükümdar yönetiyordu.  Çin hiyeroglif yazı temellerini ilk olarak ortaya koyan hükümdar Fu Si’ dir.

Fu Sin’i Eski Çin’i yönettiği 115 yıllık dönemde, Çin yazısını nasıl bulduğu ve geliştirdiği hususunda mitolojide iki ayrı efsane anlatılmaktadır.

Bunlardan birincisine göre Fu Si, bir gün,  Huan He nehrinin kenarında dolaşırken, Ulu Ejderha’ yi görmüştür. Diğer bazı anlatımlarda ise,  gördüğü şeyin Ulu Kaplumbağa ya da Ulu At olduğu da söylenmektedir.

Sonuç olarak,  gördüğü yaratığın sırtındaki esrarengiz işaretler onun dikkatini çekmiş ve bu işaretlerden esinlenmiştir.  

Last Updated (Thursday, 30 April 2009 16:46)

Read more...

 

PostHeaderIcon Beş tedavi metodu

   Çin devletinin üçüncü imparatoru, Huang Di,  rivayetlere göre yeniçağdan önce 2674 yılında dünyaya gelmiştir. Birçok efsane onun ismi ile bağlantılıdır. Annesi gizemli bir şekilde hamile kalmış ve onu Huan He ırmağının kıyısında doğurmuştur. Huang Di işte böyle mucizevî bir doğumla dünyaya gelmiştir. Çin’de tekerleğin, gemilerin, çömlekçilik sanatının, yazının ve silahların mucidi olarak Huang Di kabul edilir ve Çin milletinin kurucusu sayılır.Huang Di  aslında meşhur tıp tezi olan “Huang Di Ney Jing” kitabının müellifidir.  Araştırmacıların çoğunluğu “Huang Di Nei Jing” kitabının müellifliğini haksız olarak Sarı İmparator’a atfeder, oysa bu kitap çok daha sonraki bir dönemde yazılmıştır.“Huang Di Nei Jing”, Çin tıbbındaki en önemli klasik tıp konulu metindir. Bu kitapta akupunktur ve vücut noktalarının ısıtılması dâhil, Çin tıbbının teorik temelleri yazılmıştır.Bu kitap, birinci bölümü “Su Weng” ve ikinci bölümü “Ling Şu” olmak üzere iki bölümden ibarettir.“Su Weng” tezinde, aşağıda yazılı bulunan teorilerin temel prensipleri tanımlanmaktadır:

  • Yang Yin;
  • Beş element;
  • Zhan – Fu organları;
  • Kanallar ve kollateral hatlar;
  • Akupunktur noktaları;
  • Yedi heyecan ve altı patojen faktörler;
  • Teşhis ve tedavi yöntemleri. 

Last Updated (Sunday, 10 May 2009 17:05)

Read more...

 

PostHeaderIcon Akupunktur noktalarının topografyası

                                   

Akupunktur Noktalarının Topografyası

Akupunktur yöntemi hâlihazırda birçok ülkede tedavi yöntemi olarak resmen kabul edilmemiş olsa da, Avrupa ve Amerikan pratik tıp uygulamalarında geniş çapta yaygınlaşma imkânı bulmuştur. Yöntemin çağdaş tıbbi pratik uygulamalarına adaptasyonu hususuna katkıda bulunan birçok isim mevcuttur. Ancak bu hususta en çok katkısı olan kişi Profesör Zhu Lian’dir.

Çin Sağlık Bakanlığı’nın 1951 yılının Haziran ayında çıkardığı Emir ile Çin Halk Cumhuriyeti’nde “Akupunktur ve Isıtma Yöntemi ile Tedavileri Araştırmak için Deneme Enstitüsü” kurulmuştur. Bu enstitü 1955 yılında “Geleneksel Çin Tıbbı Akademisi” adını almıştır. Bu enstitüyü yönetme görevi, klasik Avrupa tıp tahsili yapmış olan hekim Profesör Zhu Lian’a verilmiştir.

Konu ile ilgili mevcut olan terimlerin ve çağdaş kavramların birçoğu bu bayan profesöre aittir. Kendisi kadim kitaplardaki tıbbi bilgileri çağdaş tıp diline uyumlu hale getirmiş olmakla birlikte akupunktur yöntemlerini ve tekniklerini de tanımlamıştır. İnsanın bedenindeki noktaların yerleşim yerlerini gösteren ve birçok uzman tarafından bilinen resimleri çizmiştir.

                                        Doğu tıp uzmanı Vladimir Uzun

Last Updated (Sunday, 17 May 2009 14:59)

 
Banner